Informatie, persmateriaal, leesexemplaren:

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
T: 020 305 98 10
E: info@debezigebij.nl

Lezingen en optredens

De Schrijverscentrale
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
T: 020 623 49 23
E: info@deschrijverscentrale.nl